Mikropigmentacja medyczna zarostu - cennik

Cena

Mikropigmentacja zarostu na twarzy partia 1/3 ( 2 spotkania*)

od 700 zł

Mikropigmentacja zarostu na twarzy całość ( 2 spotkania*)

1500 zł - 2000 zł

Aesthetic medicine is an art - an art for the chosen

- Andrzej Brodkiewicz