Dr hab. n. med. Andrzej Brodkiewicz prof. nadzw. PUM zajmuje się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej od 2009 roku. Jest autorem lub współautorem ponad 190 publikacji medycznych zamieszczonych w wielu zagranicznych oraz polskich czasopismach naukowych.

Aesthetic medicine is an art - an art for the chosen

- Andrzej Brodkiewicz